vallhundsringen.se
vallhundsringen

En lokalklubb i väst

Vallhundsringen bildades år 1978 och består idag av cirka 70 medlemmar. Många av våra medlemmar finns runt Göteborgsområdet (se karta längre ned). Vi är en aktiv klubb som visar stort intresse både vad gäller aktiviteter och tävlingar i olika klasser. Vallningskvällar anordnas varje år hos olika besättningar och vi deltar ofta på olika evenemang där vi kan sprida kunskap om bordercollien och dess användningsområde. Varje år anordnar vi egna tävlingar på olika nivåer (IK-1, IK-2, vallhundsprov samt klubbmästerskap). Vi erbjuder förberedande lydnadskurser inför din vallningsträning samt nybörjar, fortsättning och tävlingskurser i vallning. Läs mer under kurser.

SVaK

Svenska vallhundsklubben

SVaK är en rikstäckande organisation som består av 28 stycken lokalklubbar runt om i landet. Organisationen bildades 1969 och har idag cirka 2500 medlemmar. De flesta av medlemmarna är själva djurägare som använder hund i sitt dagliga arbete med djuren. SVaK har avelsansvaret för bordercollien som är den ras som används mest i praktiskt vallhundsarbete. Mer information om SVaK finner du på deras hemsida här.

kontakta oss

Har du frågor, vill att det anordnas en kurs eller träningsdag, tveka inte att kontakta oss! Du når oss bäst genom mail: vallhundsringen@live.se eller tel. 0739-183988 till ordförande Christina Nielsen.
Du hittar oss även på vår Facebooksida.

styrelsen

ordförande

Christina Nielsen tel. 0739 183988

sekreterare

Ann Blomkvist tel. 0768 437590

kassör

Stina Träff tel. 0708 742277

ledamot

Fredric Borgede tel. 0703 033571

ledamot

Kent Rydin tel. 0707 195949

suppleant

Elisabeth Bademo tel.

suppleant

Marie Schedin tel.

valberedning

Diana Nordlander, Monika Larsson, Carina Johansson

tävlingskommitté

Stina Träff, Katia Maines, Diana Nordlander, Ann Blomkvist

Utbildningskommitté

Stina Träff, Ann Blomkvist

Tävlingsledare

Ann Blomkvist, Calle Nielsen, Christina Nielsen, Mikael Larsson

avelsrådgivare

Ann Blomkvist

hemsideansvarig

Linda Berglund
Det gröna kortet

Innehavare av grönt kort

Vi satsar extra på att våra medlemmar ska ha kunskap om hur djuren bör hanteras och inför därför ett sk.Grönt kort, det handlar om att kunna läsa djur, ha kunskap om SKKs vallningspolicy och ha en god förståelse för vad det innebär att ha ”respekt för de vallade djuren”. Här finns de medlemmar som har ett Grönt kort i klubben.

Marie Rydin Alveskog
Elisabeth Bademo
Linda Berglund
Jenny Berndtsson
Ann Blomkvist
Fredric Borgede
Henry Börjesson
Max Elwing
Emma Espenholt
Pernilla Esping
Anna Forsén
Jessica Gillberg
Annika Hansson

Sabine Heiden
Per Jacobsson
Olle Johansson
Anna Järvholm
Ivar Karlsson
Karin Fischer Kristiansson
Mikael Larsson
Monica Larsson
Lotta Larsson
Katia Maines
Anna Mirifors                             Carl Nielsen
Christina Nielsen

Henrik Nilsson
Sanna Nilsson
Diana Nordlander
Lotta Oredsson
Göran Risne
Stina Risne
Kent Rydin
Marie Schedin
Christine Smith
Caroline Stenhede
Ann Söderstrand
Stina Träff
Therese Werner