vallhundsringen.se

 om vallhundsringen


kontakta oss

Har du frågor, vill att det anordnas en kurs eller träningsdag, tveka inte att kontakta oss! Du når oss bäst genom mail: vallhundsringen@live.se eller tel. 0703 734475 till ordförande Marie Schedin.
Du hittar oss även på vår Facebooksida.
Vallhundsringens bankgiro 5826-0506
Swishnummer: 123 580 09 17

Bli medlem!

Medlemsavgiften 400:- (familjemedlem 90:-) betalas in på vallreg.se
Ange Vallhundsringen som lokalklubb!

Är du redan medlem i en annan klubb - bli stödmedlem för 80:- så får du delta i våra aktiviteter i mån av plats! 

vallhundsringen

En lokalklubb i väst

Vallhundsringen bildades år 1978 och består idag av cirka 70 medlemmar. Många av våra medlemmar finns runt Göteborgsområdet (se karta längre ned). Vi är en aktiv klubb som visar stort intresse både vad gäller aktiviteter och tävlingar i olika klasser. Vallningskvällar anordnas varje år hos olika besättningar och vi deltar ofta på olika evenemang där vi kan sprida kunskap om bordercollien och dess användningsområde. Varje år anordnar vi egna tävlingar på olika nivåer (IK1, IK2, NN1, NN2, vallhundsprov samt klubbmästerskap). Vi erbjuder förberedande lydnadskurser inför din vallningsträning samt nybörjar, fortsättning och tävlingskurser i vallning. Läs mer under kurser.

SVaK

svenska vallhundsklubben

SVaK är en rikstäckande organisation som består av 28 stycken lokalklubbar runt om i landet. Organisationen bildades 1969 och har idag cirka 2500 medlemmar. De flesta av medlemmarna är själva djurägare som använder hund i sitt dagliga arbete med djuren. SVaK har avelsansvaret för bordercollien som är den ras som används mest i praktiskt vallhundsarbete. Mer information om SVaK finner du på deras hemsida här.

styrelsen

ordförande

Marie Schedin tel. 0703 734475

sekreterare

Ann Blomkvist tel. 0768 437590

kassör

Stina Träff tel. 0708 742277

ledamot

Elisabeth Bademo

ledamot

Emelie Magnusson

suppleant

Sandra Andersson

suppleant

Jennie Lindhagen

valberedning

Katia Maines, Christine Smith och Anna Forsén

tävlingskommitté

Stina Träff, Katia Maines, Diana Nordlander, Ann Blomkvist

Utbildningskommitté

Stina Träff, Ann Blomkvist

instruktörer

Ann Blomkvist tel. 0768 437590
Marita Björk 
Lotta Oredsson tel. 0707 836656

Tävlingsledare

Ann Blomkvist, Calle Nielsen, Christina Nielsen, Mikael Larsson

avelsrådgivare

Ann Blomkvist

hemsideansvarig

Linda Berglund
Vallhundsringens bankgiro 5826-0506
Swishnummer: 123 580 09 17
Det gröna kortet

Innehavare av grönt kort

Vi satsar extra på att våra medlemmar ska ha kunskap om hur djuren bör hanteras och inför därför ett sk.Grönt kort, det handlar om att kunna läsa djur, ha kunskap om SKKs vallningspolicy och ha en god förståelse för vad det innebär att ha ”respekt för de vallade djuren”. Här finns de medlemmar som har ett Grönt kort i klubben.

Marie Rydin Alveskog
Elisabeth Bademo
Linda Berglund
Jenny Berndtsson
Ann Blomkvist
Fredric Borgede
Henry Börjesson
Max Elwing
Emma Espenholt
Pernilla Esping
Anna Forsén
Jessica Gillberg Annika Hansson Annie Hallberg

Sabine Heiden
Per Jacobsson
Olle Johansson
Anna Järvholm
Ivar Karlsson
Karin Fischer Kristiansson
Mikael Larsson
Monica Larsson
Lotta Larsson
Katia Maines
Anna Mirifors Carl Nielsen
Christina Nielsen

Henrik Nilsson
Sanna Nilsson
Diana Nordlander
Lotta Oredsson
Göran Risne
Stina Risne
Kent Rydin
Marie Schedin
Christine Smith
Caroline Stenhede
Ann Söderstrand
Stina Träff
Therese Werner