vallhundsringen.se
vallhundsringen

En lokalklubb i väst

Vallhundsringen bildades år 1978 och består idag av cirka 70 medlemmar. Många av våra medlemmar finns runt Göteborgsområdet (se karta längre ned). Vi är en aktiv klubb som visar stort intresse både vad gäller aktiviteter och tävlingar i olika klasser. Vallningskvällar anordnas varje år hos olika besättningar och vi deltar ofta på olika evenemang där vi kan sprida kunskap om bordercollien och dess användningsområde. Varje år anordnar vi egna tävlingar på olika nivåer (IK-1, IK-2, vallhundsprov samt klubbmästerskap). Vi erbjuder förberedande lydnadskurser inför din vallningsträning samt nybörjar, fortsättning och tävlingskurser i vallning. Läs mer under kurser.

SVaK

Svenska vallhundsklubben

SVaK är en rikstäckande organisation som består av 28 stycken lokalklubbar runt om i landet. Organisationen bildades 1969 och har idag cirka 2500 medlemmar. De flesta av medlemmarna är själva djurägare som använder hund i sitt dagliga arbete med djuren. SVaK har avelsansvaret för bordercollien som är den ras som används mest i praktiskt vallhundsarbete. Mer information om SVaK finner du på deras hemsida här.

styrelsen

ordförande

Christina Nielsen

sekreterare

Ann Blomkvist

kassör

Stina Träff

ledamot

Fredric Borgede

ledamot

Kent Rydin

suppleant

Sabine Heiden

suppleant

Marie Schedin

valberedning

Diana Nordlander, Mikael Larsson

tävlingskommitté

Stina Träff, Katia Maines, Diana Nordlander, Ann Blomkvist

Tävlingsledare

Ann Blomkvist, Calle Nielsen, Christina Nielsen, Mikael Larsson

avelsrådgivare

Ann Blomkvist